0 интересует 0 не интересует
85 видели

Запишіть пропорцію , в якій кожне відношення дорівнює а)2 б)1,2

Задание от (12 баллов) в разделе Математика

1 Решение или Ответ

0 интересует 0 не интересует
Решение от Одаренный (2k баллов)

2:4...:6.....:8

1,2:2,4

Про це йшлося?

...