Твір Хімія в навколишньому світі. Прошу допомогти!

0 интересует 0 не интересует
54 просмотров

Твір Хімія в навколишньому світі. Прошу допомогти!


Химия (51 баллов)
Дан 1 ответ
0 интересует 0 не интересует
Начинающий (176 баллов)
Хімія належить до природничих наук. Так само як фізика,біологія, геологія, хімія вивчає природу, весь навколишній світ і передусім — речовини та їх перетворення.
Усе, що нас оточує, і ми самі складаємось із речовин. Усі вони мають певний склад, будову, властивості та можуть зазнавати хімічних перетворень. У природі хімічні перетворення відбуваються самовільно. Так, із курсу біології ти знаєш, що під час фотосинтезу вуглекислий газ і вода в зелених рослинах постійно перетворюються на органічні речовини. При цьому виділяється кисень, який поглинається живими організмами під час дихання, окиснюючи в них органічні речовини. Внаслідок цього в атмосферу знову виділяється вуглекислий газ. Хімічні перетворення речовин забезпечують життя на Землі, зростання організмів, їх розвиток і старіння.
Однак переважна більшість природних речовин, перш ніж стати продуктами споживання людського суспільства, зазнає хімічної переробки на заводах. Добування металів із руд, виробництво синтетичних матеріалів, переробка кам'яного вугілля, нафти, природного газу — все це складні хімічні процеси, що здійснюються на виробництві з метою добування корисних продуктів. Для розуміння цих процесів і керування ними треба знати властивості речовин, їхню здатність брати участь у хімічних процесах. А для цього потрібно знати склад і будову речовин, що неможливо без вивчення хімії. Отже,

хімія — наука про речовини та їх перетворення.

Сучасна хімія являє собою величезну галузь людських знань і відіграє важливу роль у житті суспільства. Багато її розділів є самостійними, хоча й тісно взаємозв'язаними науковими дисциплінами. За ознакою об'єктів вивчення (речовин) хімію прийнято поділяти на неорганічну та органічну. Розрізняють ще хімію фізичну, колоїдну, аналітичну та ін.
Хімія тісно пов'язана з іншими природничими науками. Хімічні перетворення речовин відіграють важливу роль у фізичних, біологічних, геологічних та інших процесах. На межі між різними природничими науками виникають і успішно розвиваються нові науки, наприклад ядерна хімія, космохімія, геохімія, агрохімія, біохімія, хімічна фізика та ін.
оставил комментарий (51 баллов)
0 0

Спасибо за помощ!

оставил комментарий Начинающий (176 баллов)
0 0

не за что!. обращайся!

...