0 интересует 0 не интересует
30 видели

ПОМОГИТЕ ЗАВТРА ЗАЧЁТ!!

1)3tg x+6ctg x+11=0

2) 9cos x-5sin x-5=0

3) 10 cos^2 x-11sin x-4=0

4)2sin 2x+3sin ^2 x=0

5) 2 cos^2 x=1-sin x

6)sinx/3=cosx/3-1

от Начинающий (100 баллов) в разделе Алгебра

1 Решение или Ответ

0 интересует 0 не интересует
от Начинающий (170 баллов)

2)9cos x-5sin x-5=0 делим на cos x.             одз cos x не равен0,значит х не равен

    9-5tgx-5=0                                                   пи\2+пи n,где n принадлежит Z

  5tgx=4

tgx=4\5

x=arctg4\5+пn,где n принадлежит Z.

4)2sin 2x+3sin ^2 x=0

4sinxcosx+3sin^2 x=0

sinx(4cosx+3sinx)=0

sinx=0                                  4сosx+3sinsx=0          одз cos x не равен0,значит х не

x=п n,где n принадлежит       4+3tgx=0                   пи\2+пи n,где n принадлежит 

                                                tgx=-4\3

                                             x=-arctg4\3+ n,где n принадлежит.
 

 

...