0 интересует 0 не интересует
22 видели

20 пунктов

Зарубежна лiтература

Повiдомлення про сучасних дитячих авторiв XXI В .

от Одаренный (1.6k баллов) в разделе Литература

1 Решение или Ответ

0 интересует 0 не интересует
от (56 баллов)

У чинних підручниках з читання для початкової школи (упор.
О.Я.Савченко) зарубіжна література представлена 18 творами. Це фольклорні
та літературні твори Великобританії, Німеччини, Швеції та інших країн.
Учитель повинен бути обізнаний з культурою цих країн для того, щоб
допомогти учням правильно зрозуміти світогляд, звичаї інших людей.
Взаємозв’язок культур різних народів потребує глибокого вивчення.
Оптимальним способом їх вивчення в початковій школі можливо лише при
порівнянні, тому що якщо особливості мов різних народів можна спостерігати
вочевидь, то відмінності між культурами спостерігаються тільки при їх
співставленні. Взаємодія контактуючих культур залежить від того, як
представники різних культур розуміють і сприймають один одного. Це
залежить і від світогляду народів, їх звичаїв, цінностей. Часто культурні
відмінності представниками різних країн сприймаються негативно, іноді навіть
шокують.
Ознайомлюючи дітей з літературою інших народів, педагог стикається з
проблемою, коли учням незрозумілі слова, звичаї, іноді їм незрозумілий сюжет,
навіть не подобається зміст. Поінформованість про культуру іншого народу дає
можливість більш глибокого розуміння, коли людина розуміє не поверхнево і
не лише значення фраз, а весь той зміст, який вкладається в нього, враховуючи
національні особливості. Як у спілкуванні, так і ознайомленні з літературою
інших народів, потрібно сприймати не буквальність фраз, а звертати увагу на
те, що вони можуть означати, тобто, читати “між рядків”. Усе це допомагає
краще сприймати твори художньої літератури, більш емоційно відчувати її
вплив.
Перекладна література завжди мала велике значення в дитячому читанні.
Вона “впливає на формування свідомості та естетичних смаків у дітей та
підлітків. Тому керівництво читанням і підбір літератури для рекомендації
юним читачам – задача серйозна і важлива в педагогічному значенні” .
У курсі дитячої літератури для студентів факультетів початкового
навчання та дошкільного виховання передбачено знайомство з деякими
творами зарубіжної дитячої літератури.
Метою цього розділу курсу є знайомство з зарубіжною дитячою
літературою в співставленні з вітчизняною з урахуванням країнознавчого
аспекту (коли звертається увага на риси, притаманні цьому народові),
ознайомлення з найкращими зразками творів та творчістю відомих
письменників, з кращими літературними перекладами творів. Студенти вчаться
обирати серед великого розмаїття літератури якісні зразки перекладів

...