0 интересует 0 не интересует
107 видели

Berilgan savollar o'rniga foyda ozlardan mosini qo'yib, aplarni ko'chirin1. (Nima uchun?) sport bilan shug'ullanian?) port to'garagiga bordik. 3. Har kunihug'ullanish insonni sog'lom qiladi. 4 (Kinyayrog'ini baland ko'tarish niyatim bor. 5. Vaanalt?) dunyoga tanitish mumkin. 6. Onamkiyimi sotib oldilar.​

от (14 баллов) в разделе Оʻzbek tili

1 Решение или Ответ

0 интересует 0 не интересует
от (26 баллов)

Ответ:

1. Soğlom bolish uchun sport bilan shug'ullanaman

Biz sport to'garagiga bordik. 3. Har kuni

shug'ullanish insonni sog'lom qiladi. 4 Men

ayrog'ini baland ko'tarish niyatim bor. 5. Va

men dunyoga tanitish mumkin. 6. Onam

kiyimi sotib oldilar.

Объяснение:

как то так

...