835 интересует 0 не интересует
6.6m просмотров

1. Сукупність живих організмів, які живуть на певній території і взаємодіють з іншими організмами і з середовищем існування - це А антропогенний чинник Б екосистема  В абіотичний чинник  Г паразитизм 2. Екосистема складається з (є декілька правильних відповідей): А рослини (утворювачі)  Б тварини (споживачі) В бактерії, гриби (руйнівники) Г будинок 3. Екосистеми бувають (декілька правильних відповідей) А природні  Б штучні  В лісові Г водні 4. До природних екосистем належить: А озеро  Б ставок  В садок Г поле 5. Екосистема, яка складається з території на якій є багато дерев, кущів, тварин - це  А ліс  Б поле В озеро  Г болото 6. Екосистема, яка утворена культурними рослинами (пшениця, картопля, кукурудза тощо) - це А поле Б ліс В озеро Г сад 7. Характерними ознаками екосистеми "поле" є А велика різноманітність видів, порівняно з природною екосистемою Б невелика кількість видів, порівняно з природною екосистемою В велика кількість деревних видів рослин  Г величезна кількість тварин 8. Штучною екосистемою є А озеро Б ставок В болото Г океан 9. Багато йоду містить А ламінарія Б картопля  В кукурудза  Г всі водорості 10. Утворювачами в екосистемі є А рослини  Б тварини В гриби Г бактерії 11. Споживачами в екосистемі є: А рослини Б тварини В гриби Г бактерії Будь ласка не будь байдужим можеш відповісти? Будь ласочка


вопрос по Биология от (35 баллов)

Дан 1 ответ

139 интересует 0 не интересует
ответ от Начинающий (699 баллов)

Ответ:

1. Б

2. А, Б, В

3. А, Б

4. А

5. А

6. А

7. Б

8. А

9. А

10. А

11. Б

...