ауле математикадан олимпиада есптерин шыгарды.Ол биринши аптада барлык шыгаруга тисти...

0 интересует 0 не интересует
93 просмотров

ауле математикадан олимпиада есптерин шыгарды.Ол биринши аптада барлык шыгаруга тисти есептердин 7\12- син шыгарганда али дешыгарылмаган25 есеп калды.Сауле олимпиадага даыйндалу ушин барлыгы неше есеп шыгаруы керек?


Математика (14 баллов)
Дан 1 ответ
0 интересует 0 не интересует
Одаренный (2.3k баллов)

Пусть х это количество всех задачь, тогда:

 

7х/12+25=х

7х/12-х=25

(7х-12х)/12=25

7х-12х=-300

-5х=-300

х=60

 

Всего нужно решить 60 задачь

...