Скласти схему про зв"язок біології ї іншими науками?

0 интересует 0 не интересует
80 просмотров

Скласти схему про зв"язок біології ї іншими науками?


Биология (12 баллов)
Дан 1 ответ
0 интересует 0 не интересует
(28 баллов)

Біологічні науки являють собою теоретичну основу медицини, агрономії, тваринництва, а також всіх тих галузей виробництва, які пов'язані з живими організмами.
Всі біологічні науки тією чи іншою мірою є базою для теоретичної або практичної медицини.
Наприклад:
на основі морфологічних наук розвивається патологічна анатомія;
на основі фізіології, біохімії й генетики - патологічна фізіологія;
гигиена тісно пов'язана з фізіологією, екологією й генетикою;
терапія й хірургія постійно оперують відомостями з області анатомії, фізіології, біохімії;
акушерство має тісний зв'язок з ембріологією;
епідеміологія опирається на досягнення екології, зоології, паразитології, бактеріології, вірусології.

У всіх теоретичні й практичних медичних науках використовуються загальбіологічні закономірності.

...