0 интересует 0 не интересует
26 видели

Укажіть основні особливості адміністративно-територіального устрою України.

от (12 баллов) в разделе География

1 Решение или Ответ

0 интересует 0 не интересует
от Начинающий (180 баллов)

Адміністративно-територіальний устрій України — це обумовлена географічними, історичними, економічними, етнічними, соціальними, культурними та іншими чинниками внутрішня територіальна організація держави з поділом її на адміністративно-територіальні одиниці.
   Конституцією України визначено такі основні засади територіального устрою нашої держави:
- єдність та цілісність державної території;
- поєднання централізації та децентралізації у здійсненні державної влади, що означає розподіл компетенції між вищими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
- збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, культурних та інших особливостей.

...