0 интересует 0 не интересует
330 видели

Зменшуване збільшили на 2, як треба змінити від"ємник, щоб різниця: а)зменшилася на 12; б)збільшилася на 6

от Начинающий (330 баллов) в разделе Математика

1 Решение или Ответ

0 интересует 0 не интересует
от БОГ (406k баллов)
 
Правильный ответ

зменшуване-відємник=різниця

 

якщо зменшуване збільшили на 2, то різниця збільшилася на 2,

 

а) щоб різниця зменшилась на 12, відємник треба зменшити на 14=12+2

б) щоб різниця збільшилась на 4, відємник треба збільшити на 4=6-2

...