0 интересует 0 не интересует
66 видели

Зробити фонетичний розбір слів:

Сестра

житній

пам,ятливий

беззаконня

відроджування

от (18 баллов) в разделе Українська мова

1 Решение или Ответ

0 интересует 0 не интересует
от Начинающий (311 баллов)

[с еи с т р а];

ие т н' і й];

[п а м' й а т л ие в и й];

[б еи з: а к о н': а];

[в і д р о дж у в а н': а].

(все підкресл. - наголос)

...