0 интересует 0 не интересует
34 видели

Будь-ласка..дуже потрібно!!!!! 2. Яка хімічна формула газуватої сполуки густиною 0,717 г/л, якщо вона складається з атома невідомого хімічного елемента та чотирьох атомів Гідрогену? або!!!! 1. Яка формула сполуки, якщо вона складається з атома Плюмбуму та двох груп, кожна з яких складається із атома Нітрогену та невідомої кількості атомів Оксигену. Її молярна маса дорівнює 299 г/моль.

от (19 баллов) в разделе Химия

1 Решение или Ответ

0 интересует 0 не интересует
от Одаренный (3.2k баллов)

2.PbxOyNz

M(Pb)=207

M(OyNz)=92

PbO4N2 или Pb(NO2)2

M( Pb(NO2)2 )207+64+28=299  г/моль.

1.Если в молекуле четыре атома водорода - значит неизвестное вещество находится в IV группе 

в IV группе только С создает газовые соединения

CH4

...