HELP! Дали таке завдання - написати на листочку відповіді на певні питання. Нічого не...

0 интересует 0 не интересует
34 просмотров

HELP! Дали таке завдання - написати на листочку відповіді на певні питання. Нічого не знаю, допоможіть. Можете відповісти на російській, якщо вам так легше. Що таке к-ть речовини? Що таке реакція нейтралізації і як вона виконується? Що таке реакція заміщення заміщення і як воно виконується? Що таке формульна одиниця? Скільки форм. одиниць містить 1 моль? Яке число авогадро? Який закон авогадро? Написати позначки (як позначається): обєму маси к-ть речовини Що означають позначки: n N V m M V (тобто ню чи нью) Vm Як знайти (за якою формулою шукати, написати всі формули): n M m V Vm P (густина) N Дати визначення: Молярна маса Чому = молярна маса? Формульна маса Атомна маса До чого відноситься молярна маса? Молярний обєм і його позначка Який обєм 1 молі будь-якого газу за норм. умов Наслідок закону авогадро Відносна густина газу і позначка Як знайти відносну густину газів? Дати визначення, з чим реагують, що в результаті вийде, властивості та використання: Оксиди Основи Кислоти Солі Луги Що таке індикатори? Як взаємодіє: луг з кислотою у розчині нерозчинна основа з розчином кислоти розклад нерозчинної основи при нагріванні дія розчину кислоти на індикатори приклади індикаторів яке відношення міді, заліза і магнію до хлоридної кислоти пояснити реакцію кислот з основними оксидами та основами. амфотерність (визначення) як реагує цинк гідроксид із сульфатною кислотою і натрій гідроксидом гідроксид (визначення, приклади) формула нітрату реакція між розчином купрум двохвалентним сульфатом і залізом реакція між сіллю і лугом реакція між купрум 2-валентним сульфатом і натрій гідроксидом у розчині реакція між розчином натрій карбонату і сульфатною кислотою реакція між натрій карбонатом і кальцій хлоридом у розчині термічний розклад солей От і все! Не обовязково давайте на все відповідь, але допоможіть хоч трохи.


Химия (55 баллов)
Дан 1 ответ
0 интересует 0 не интересует
Отличник (8.6k баллов)

Что такое кол-во вещества?

Количество вещества — физическая величина, характеризующая количество однотипных структурных единиц, содержащихся в веществе.

Что такое реакция нейтрализации и как она выполняется?

Нейтрализация (от лат. neuter — ни тот, ни другой) — взаимодействие кислот с основаниями, в результате которого образуются соли и вода, например:

НСl + NaOH = NaCl + Н2О

В ионном виде уравнение записывают так:

Раствор становится нейтральным, если были взяты сильные кислоты и основания.

Примеры:

Взаимодействие слабой кислоты и сильного основания:

CH3COOH + NaOH U94; CH3COONa + H2O
Взаимодействие сильной кислоты со слабым основанием:

HNO3 + NH4OH U94; NH4NO3 + H2O
Реакция слабой кислоты и слабого основания:

CH3COOH + NH4OH U94; CH3COONH4 + H2O

 

Что такое реакция замещения  и как оно выполняется?

Реакции замещения (англ. substitution reaction) — Взаимодействие простого вещества со сложным, в результате которого образуются другие – простое и сложное – вещества: А + ВС = В + АС
наример:
Произошла химическая реакция:
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2. Это реакция замещения, цинк вытеснил водород из соляной кислоты

 

Что такое формульная единица?

Формульная единица – группа атомов, входящих в состав немолекулярного вещества, соответствующая простейшей формуле этого вещества

 

 

Какое число Авогадро?

Число́ Авога́дро, конста́нта Авогадро — физическая константа, численно равная количеству специфицированных структурных единиц (атомов, молекул, ионов, электронов или любых других частиц) в 1 моле вещества. Обозначается обычно как NA, реже как L .

 

Какой закон Авогадро?

Закон Авога́дро — одно из важных основных положений химии, гласящее, что «в равных объёмах различных газов, взятых при одинаковых температуре и давлении, содержится одно и то же число молекул». Было сформулировано ещё в 1811 году Амедео Авогадро, профессором физики в Турине.

...