Ідейно художній аналіз вірша Гримить Івана Франка

0 интересует 0 не интересует
189 просмотров

Ідейно художній аналіз вірша Гримить Івана Франка


Українська література (27 баллов)
Дан 1 ответ
0 интересует 0 не интересует
Кандидат Наук (33.2k баллов)
 
Правильный ответ

«Гримить» - вірш з циклу «Веснянки» який був написаний І. Франком на початку 1880х років. 
Ций вірш перейнятий передчуттям як весняного пробудження природи, так і революційного оновлення світу, а також гарячою вірою в прекрасне майбутнє народу.
Картини природи й суспільства у вірші не протиставляються, а навпаки, уподібнюються один одному за допомогою літературного прийома паралелізму. Вірш написаний чотирьохстопним амфібрахієм. Своєрідний інтонаційно-синтаксичний та ритмічний лад утворюється інверсіями, градаціями та окситонним римуванням п’ятого і шостого рядків: летить - гримить, обновить - гримить.
Вірш складається лише з двох строф по п’ять рядків у кожній; причому слово "гримить", утворює шостий рядок і цементуює вірш в органічну єдність своїм мажорним настроєм.  

...